981 505 089  Funeraria en Melide

Categorías

D.GONZALO CEA VEIGA

13/08/2017· ESQUELAS

D.Gonzalo Cea beiga Foi Chamado a Cas do Pai en Melide o dia 13 de Agosto de 2017 aos 84 anos.Funeral maña luns as sete da tarde na igrxa parroquial de San Pedro de Melide de seguido recibira Sepultura no Cemiterio Parroquial de Santa Maria de Melide. Hora saida do velorio as Sete menos cinco. Capela Ardente Velorio Municipal de Melide Sala dous.